Based on true events You ready Releasing this Sunday

Aariz Saiyed,

Based on true events. You ready?
Releasing this Sunday.

#apnapottyaayega #potty #tattisong #apnatimeaayega #gullyboyparody #gullyboy #parody #truestory #pottysong #shitsong #indianparodies

Based on true events. You ready? Releasing this Sunday. #apnapottyaayega #potty #tattisong #apnatimeaayega #gullyboyparody #gullyboy #parody #truestory #pottysong #shitsong #indianparodies

Let's Connect

sm2p0